Kako kompanije u Srbiji koriste društvene mreže u poslovne svrhe

Kompanija Masmi je juna 2012. godine izvršila istraživanje o tome kako kompanije u Srbiji koriste društvene mreže u poslovne svrhe. Podaci za ovo kvantitativno istraživanje  prikupljani su putem telefonske i internet ankete, a ispitano je 170 kompanija koje posluju u Srbiji. U svakoj od kompanija ispitana je bila osoba zadužena za komunikacione aktivnosti putem društvenih mreža.

 

Skoro 60% anketiranih kompanija ima više od 50 zaposlenih.

Pozicije ispitanika zaduženih za predstavljanje kompanije na društvenim mrežama su od “običnih” službenika (2.9% ispitanika), preko PR menadžera, IT sektora i direktora marketinga (po 5.3%), vlasnika kompanija (8.8%), zatim marketing menadžera (12.4%), preko višeg menadžmenta (13.5%) pa sve do direktora (17.1%) i menadžera (21.2%). Zanimljivo je da su čak i rukovodioci finansija zaduženi za predstavljanje pojedinih kompanija na društvene mreže (u 4.1% kompanija), dok stručni saradnici ili savetnici čine svega 4.1% ispitanih osoba.

 

Delatnosti kojima se kompanije bave su šarolike, a protežu se od proizvodnje i prerade, preko uslužnih delatnosti pa sve do marketinga.

delatnosti ispitanih kompanija

 

 

 

Svega 30% kompanija koristi spoljne saradnike za vođenje PR i marketinških aktivnosti na društvenim mrežama, od čega se samo 10% njih oslanja isključivo na spoljne saradnike.

poverena komunikacija drustvene mreze

 

 

Da mnoge kompanije ne shvataju ozbiljno koliko im društvene mreže mogu pomoći pri poslovanju pokazuje i podatak da svega oko 35% njih koristi društvene mreže svakodnevno, dok čak oko 44% kompanija to čini tek jednom nedeljno ili ređe.

Pristup koji kompanije imaju prema društvenim mrežama dodatno oslikava i budžet koji odvajaju za promocije na društvenim mrežama, gde svega 15.6% kompanija odvaja preko 5% budžeta namenjenog za marketing i PR aktivnosti u svrhu promocije na društvenim mrežama.

 

procenat marketing budzeta za drustvene mreze u srbiji

 

Takođe, tek 1.5% kompanija redovno šalje svoje zaposlene na dodatnu edukaciju o društvenim mrežama, dok njih 41% to čine uvek kada imaju vremena. Da edukaciju o društvenim mrežama ne pohađaju nikada ili veoma retko izjasnilo se preko 47% ispitanih. No i pored toga 33.6% ispitanika izjasnilo se da ažurno prati pravila o promocijama na društvenim mrežama, dok se skoro četvrtina ispitanih izjasnila kako do sada nisu to praktikovali.

Zanimljivo je istaći da 36.6% kompanija  u okviru kompanije ima pravilnik o korišćenju društvenih mreža.

 

Nema velikih iznenađenja kada se pogleda koje društvene mreže kompanije koriste (prikazano na slici ispod).

 

drustvene mreze koju kompanije u srbiji koriste

 

 

Oko 20% kompanija koriste Facebook i Twitter preko 2 godine, dok je 15% počelo da koristi ove društvene mreže tek u poslednjih 6 meseci.

vremenski period koriscenja facebook i twitter u srbiji

 

Velika većina kompanija društvene mreže vidi kao koristan marketinški i PR alat, kako za komunikaciju sa postojećim klijentima tako i za promociju kompanije (70%), dok ih kao povoljan marketinški i PR alat doživljava 55%. 7% ispitanika izjasnilo se kako ne smatra društvene mreže korisnim za svoju kompaniju ili kako nisu upućeni u PRednosti korišćenja društvenih mreža.

Upitani za razloge komunikacije preko društvenih mreža, najviše ispitanika odgovorilo je da je komunikacija putem istih brža i jednostavnija, da je vidljivost i bolje pozicioniranje firme putem društvenih mreža veća, zatim da su mogućnosti oglašavanja povoljne. Da ne koristi, niti planira da počne koristiti društvene mreže izjasnilo se 15% ispitanika.

 

 

Sve razloge komuniciranja preko društvenih mreža koje su kompanije navele, kao i rezultate kompletnog istraživanja kompanije Masmi na temu korišćenja društvenih mreža u poslovanju u Srbiji preuzmite u PDF formatu klikom na ovaj link.

 

Nažalost, deluje mi kao da većina kompanija u Srbiji nije dovoljno edukovana da iskoristi pun potencijal društvenih mreža, ili da bar one društvene mreže koje koriste – iskoriste na pravi način; česti su primeri kompanija u Srbiji koje, usled nedostatka edukacije, društvene mreže koriste koriste na sopstvenu štetu.

 

Kako vama deluju rezultati ovog istraživanja?

 

Ukoliko vam je članak bio koristan, delite ga na društvenim mrežama.

Lep pozdrav,

Igor

 

Comments
  1. Jana05

    Zabrinjavajuće je što puno kompanija na community management gleda kao na nužno zlo, obično povjerava krivoj osobi unutar tvrtke (princip: on/ona ima praznog hoda tijekom radnog vremena pa će to onako uspit staviti neki link/fotku/ podsjetiti ljude da je petak ili ponedjeljak i sl. Smatram da je idealna kombinacija osoba u agenciji + insider komunikator iz tvrtke te prije svega: usaglašena strategija nastupa tvrtke na društvenim mrežama.

ADD YOUR COMMENT